Högläsning för äldre barn

Att läsa för små barn som själva inte kan läsa ännu är en sak. Men glöm inte högläsa tillsammans även när dina barn blivit så stora att de kan läsa själva. Jag är lärare och jobbar på högstadiet och som en viktig del av bildundervisningen har vi jobbat just med högläsning, och det har varit mycket uppskattat ända upp i åttonde klass. Jag högläser en stund och eleverna ska sedan illustrera utifrån de mentala bilder de skapat sig under läsningen. Det har varit ett uppskattat projekt och varje gång det är över vill många att jag ska fortsätta läsa högt.